Featuring work enlargement by

Kristin Tennyson

Shrouded Roo

enamel on vintage tobacco tin
14 x 7.5 x 3 cm

» Available works by Kristin Tennyson

» Back to previous page

Copyright © Kristin Tennyson